Polityka prywatności

Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (opublikowana w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Administrator danych osobowych:

  • MAOLA - Monika Kołaczkiewicz (adres do korespondencji: ul. Narbutta 37/15, 02-356 Warszawa).

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia
oraz ewentualnej późniejszej weryfikacji uprawnień gwarancyjnych.

Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane ani przekazywane innym podmiotom.